Suwnice intermodalne

Rozwiązania skrojone na miarę

Suwnice intermodalne służą jako elastyczne interfejsy do przeładunku towarów między portami, portami śródlądowymi i portami prowincjonalnymi. Są one stosowane głównie do obsługi standardowych kontenerów na ciężarówkach lub pociągach i działają w podobny sposób jak w przypadku suwnic bramowych RMG.