İntermodal Vinçler

Özel yapım sağlam çözümler

İntermodel Vinçler, malların limanlar, iç limanlar ve kıyı bölgesi arasında aktarımı için esnek arabirimler olarak görev yapmaktadır. Esas olarak kamyonlar üzerindeki standart konteynerlerin elleçlenmesi için kullanılmaktadırlar ve RMG’lerle benzer şekilde çalışırlar.